Bioloogia

KolibakterSõnajalgtaim
KoljatmardikasGasell
Bioloogia uurib eluga seonduvat, piltidel kolibakter, sõnajalgtaim, gasell, koljatmardikas
Ümarmürkel
Adru Fucus serratus
Halobakterite klassi kuuluv arhe
Bakteriofaagide hulka kuuluv viirus

Bioloogia (varem on eesti keeles kasutatud ka sõnu eluteadus ja bionoomia) on loodusteaduse haru, mis uurib elu.

Bioloogia uurib kõiki planeedil Maa elavaid organisme (nende ehitust, talitlust, kasvu, paljunemist, päritolu, evolutsiooni, levikut jne) ning organismide kooslusi.

Bioloogia tähtsamad meetodid on vaatlus, kirjeldus, võrdlus ja eksperiment.

Elusorganismidega seotud saladused on inimesi köitnud ajast aega. Üks osa uudishimust johtub tahtest kontrollida eluprotsesse ning kasutada loodusressursse. Paljudele küsimustele on leitud ka vastuseid ning see on tunduvalt parandanud meie elukvaliteeti.

Inimest, kes tegeleb sügavamalt bioloogiliste probleemidega, nimetatakse bioloogiks.

Kitsamas mõttes nimetatakse bioloogiaks mingi organismide liigi või laiema rühma eluviisi.

Valdkonnad

Bioloogiasse kuulub hulk uurimisvaldkondi, mida sageli vaadeldakse ka omaette distsipliinidena. Nad uurivad elu eri tasandeid ja tahke:

Suuremaid organismide rühmi käsitlevad viroloogia ( viirused), mikrobioloogia ( bakterid, arhed ja protistid), botaanika ( taimed), mükoloogia ( seened) ja zooloogia ( loomad). Nende raames eristatakse kitsamaid harusid, näiteks algoloogiat ja protistoloogiat.

Bioloogia üldiste ja teoreetiliste aspektidega tegelevad üldbioloogia, teoreetiline bioloogia ja biosemiootika.