Edvin Nugis

Edvin Nugis (sündinud 20. aprillil 1938 Sulevi külas Gagra rajoonis Abhaasias) on Eesti agrotehnikateadlane, mehaanikainsener ja leiutaja.[1]

Elulugu

Edvin Nugis lõpetas 1957a Adleri 38. Keskkooli, 1966 Eesti Põllumajanduse Akadeemia insener-mehaaniku erialal, 1968–72 oli aspirantuuris Loode Põllumajanduse Mehhaniseerimise ja Elektrifitseerimise Instituudis Leningradis. 1972 kaitses ta Leedu Põllumajanduse Akadeemias Kaunases tehnikakandidaadi kraadi väitekirjaga "Исследование работы пластинчатого отвала кустарниковых плугов". 1982–84 oli ta Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (EMMI) doktorant. 1988 kaitses Nugis tehnikadoktori kraadi Kesktsooni Põllumajanduse Mehhaniseerimise ja Elektrifitseerimise Instituudis Minskis väitekirjaga "Обеспечение оптимального физического состояния почв путем рационального использования технических средств разноглубинный почвообработки".[1]

1966–67 oli ta EMMI insener-katsetaja, 1967–74 nooremteadur, 1974–89 vanemteadur, 1989–93 juhtivteadur, 1993–96 Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi juhtivteadur, 1996–98 ja 1999–2001 vanemteadur, 1999 Eesti presidendi Arnold Rüütli abi, 2002. aastast Eesti Maaviljeluse Instituudi erakorraline vanemteadur.[1]