Küüditamine

Küüditatute mälestuskivi Paldiski raudteejaamahoone ees.

Küüditamine (ka deporteerimine, deportatsioon) on inimeste sunniviisiline ümberasustamine. Massiline küüditamine võib olla toime pandud genotsiidi täidesaatmisel.[1]

Küüditamine on inimsusvastane kuritegu.