Märgisüsteem

Märgisüsteem on märkide komplekt koos nende kasutamise reeglitega (koodidega). Märgisüsteeme kasutavad organismid, inimesed ja sotsiaalsed grupid.

Inimesele eriomane märgisüsteem on keel.

Märgisüsteeme uurib semiootika.

  • märgisüsteeme