Okupatsioonide muuseum

Valik Eestist lahkuma sunnitud inimeste kohvreid
Vangla uksed, Tartu arestimajast, Tallinna keskvanglast ja Sõjaväevanglast
LeninTallinn.JPG

Okupatsioonide muuseum on muuseum Tallinnas aadressil Toompea tänav 8.

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutuse Okupatsioonide muuseum on 1998. aastal asutatud eraalgatuslik muuseum, mille ülesandeks on koguda, talletada, uurida ning tutvustada Eesti lähiajalugu.

Muuseumi eesmärk on tõsta noore põlvkonna huvi, teadlikkust ja tähelepanelikkust ühiskonnas toimuvate protsesside vastu, hoidmaks ära ajaloo kordumist.

Muuseumi püsinäitus ja filmid annavad ülevaate okupatsiooniajast, repressioonidest, rahvuslikust vastupanuvõitlusest ja laulvast revolutsioonist Eestis aastatel 1940–1991, mil Eesti oli vaheldumisi okupeeritud Nõukogude Liidu, Saksamaa ja veelkord Nõukogude Liidu poolt.

Muuseumi rajamine

1998. aastal asutati USA-s Washingtoni osariigis Kistler-Ritso Foundation (Sihtasutus) eesmärgiga koguda dokumente, mälestusi Eesti lähiajaloost. Samaaegselt loodi Eestis Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus, mille ülesanne oli rajada Tallinnasse okupatsiooniaega kajastav muuseum. Kistler-Ritso Eesti SA on loomisest saadik tegelenud Okupatsioonide muuseumi tegevuse koordineerimisega.

Muuseum rajati Olga Kistler-Ritso eraannetuse toel (ca 2,5 mln EUR). Muuseum avati külastajatele 1. juulil 2003.