SMERŠ

NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsus

Moodustatud1943
Asutuse tüüpriiklik julgeolek
PeakorterLubjanka väljak, Moskva
PiirkondNSV Liit
JuhtkondViktor Abakumov

SMERŠ, ametlik nimetus Vastuluure Peavalitsus SMERŠ (vene keeles СМЕРШ (akronüüm СМЕРть Шпионам, Surm spioonidele) oli Nõukogude Liidu sõjaväe, sõjalaevastiku ja sõjaväestatud asutuste ja organisatsioonide vastuluureorganisatsioonide ühisnimetus, aastatel 1943–1953.

Nõukogude Liidu Relvajõudude, piirivalve-, sisevägede, miilitsa ja sõjaväestatud organisatsioonide vastuluurealase järelevalvega tegelesid järgmised organisatsioonid:

  • NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsus SMERŠ (ГУКР СМЕРШ НКО CCCP, Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны (НКО) СССР)), (GUKR SMERŠ NKO) oli Nõukogude armee vastuluureorgan ajavahemikul 19. märts 19431946, mis allus NSV Liidu kaitse rahvakomissar Jossif Stalinile;
  • NSV Liidu Sõjalaevastiku Rahvakomissariaadi Vastuluurevalitsus SMERŠ (УКР СМЕРШ НК ВФ CCCP) oli Nõukogude sõjalaevastiku vastuluureorgan ajavahemikul 19. märts 19431946, mis allus NSV Liidu sõjalaevastiku rahvakomissar Nikolai Kuznetsovile.
  • NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Vastuluurevalitsus SMERŠ (УКР СМЕРШ НКВД CCCP) oli Nõukogude Liidu piirivalve, sisevägede, miilitsa ja teiste relvastatud jõudude vastuluureorgan ajavahemikul 15. mai 1943 – 1946, mis allus NSV Liidu Siseasjade rahvakomissar Lavrenti Beriale.

NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsus ja Sõjalaevastiku Rahvakomissariaadi Vastuluurevalitsus moodustati NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu määrusega nr 415-138сс, 19. aprillil 1943, millega eraldati NSV Liidu SARK-i sõjaväe vastuluureorgani Eriosakondade Valitsuse (Управление особых отделов; УОО) eriosakonnad Kaitse Rahvakomissariaadi ja Sõjalaevastiku Rahvakomissariaadi haldusalasse. 15. mail 1943 moodustati Vastuluurevalitsus ka NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi koosseisus.

Pärast Teise maailmasõja lõppu, 25. veebruaril 1946 reorganiseeriti SMERŠ-i valitsused NSV Liidu valitsusorganite reformi käigus (Kaitse Rahvakomissariaadi ja Sõjalaevastiku Rahvakomissariaadi liitmise tõttu) NSV Liidu Relvajõudude Rahvakomissariaadi (Народный Комиссариат Вооружённых Сил СССР, НКВС СССР) haldusalasse ning seejärel 15. märtsil 1946 selle järglase NSV Liidu Relvajõudude Ministeeriumi haldusalasse, kuid juba 1946. aasta 4. mail viidi organisatsioon NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi haldusalasse NSVL RJM 3. Peavalitsusena. NSV Liidu Relvajõudude Rahvakomissariaadi Vastuluurevalitsuse ülema Viktor Abakumovi määras Stalin NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi ministriks.

Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsuse SMERŠ ülesanded

Kaitse Rahvakomissariaadi Vastuluure Peavalitsuse SMERŠ ülesanded:

  • a) "võitlus välismaiste luurete; spiooni-, diversantiliku, terroristiliku ja muu õõnestustegevusega Punaarmee üksustes ja asutustes";
  • b) "võitlus nõukogudevastase elemendiga, kes on tunginud Punaarmee üksustesse ja asutustesse";
  • c) "vajalike, agentuur-operatiiv, ja (läbi juhtkonna) muude meetmete tarvituselevõtt loomaks rindel olukord, mis välistaks vaenlase agentuuri rindejoone ületamise, takistamiseks ja selleks, et muuta rindejoon läbimatuks spioonidele ja nõukogudevastastele elementidele";
  • d) "võitlus reeturlusega ja kodumaa reeturitega Punaarmee üksustes ja asutustes (üleminek vaenlase poole, spioonide varjamine ja nende igakülgne abistamine)";
  • e) "võitlus desertöörlusega, enesevigastamisega rindel";
  • f) "vaenlase vangistuses ja piiramisrõngas olnud sõjaväelaste ja teiste isikute kontroll";
  • g) "kaitse rahvakomissari (Jossif Stalini) spetsiaalsete ülesannete täitmine".