Sidetehnika

Sidetehnika on sides kasutavad tehnilised vahendid ja lahendused.

Kirjandus

  • A. Merilaid. Sidetehnika ajalooline areng. 1938