Teenindus

Teenindus ehk teenindamissfäär ehk tertsiaarne sektor ehk teenindussektor on majandussektor, milles osutatakse teenuseid. Teised kaks majandussektorit on sekundaarne sektor ja primaarne sektor.

Teenindussektori olemus ja iseloomulikud jooned

Teenindussektor hõlmab väga palju inimtegevuse valdkondi, mille ühisjooneks on teenuse osutamine. Teenustena võib käsitelda iga tegevust, kus inimene panustab oma aega, teadmisi ja oskusi töösse, mis ei loo ainelist kaupa, kuid annab kliendi jaoks väärtusliku tulemuse muul moel. [1]

 • Teenindussfääris pakutavaid teenuseid saab jaotada kahel viisil:
  1. Sihtrühma järgi:
   • äriteenusteks – teenused, mis on mõeldud riigiasutustele ja ettevõtetele. Näiteks tänavapuhastus või kaubavedu;
   • isikuteenusteks – teenused, mis on suunatud eraisikutele. Näiteks teater, juuksur või tervisekindlustus.
  2. Teenusepakkuja järgi:
Grimeerija on teenindussektoris töötav inimene

Teenindussektori iseloomulikud jooned

 • Teenindussektoris tegeletakse vahetult inimesega, näiteks nagu arst tegeleb patsiendiga [2].
 • Masinaid ja tööriistu kasutatakse teenindussektoris vähesel määral [2].
 • Teenindussektor sisaldab suures koguses tehinguid ja paberitööd, kuid tulu on tehingu pealt suhteliselt väike [2].
 • Kvaliteet on teenindussektoris vähem käegakatsutavam ja tavaliselt on koguse määramine palju raskem kui tööstussektoris [2].
 • Vigade tegemise oht on suurem kui tööstussektoris [2]
 • Kliendid on otseselt kaasatud teenuse tootmisprotsessi [2]
 • Suur rõhk on inimfaktoril [2]
 • Teenindussektoris pakutavad teenused on mittemateriaalsed, enne osutamist raskesti demonstreeritavad ning formeeruvad alles teenindussituatsioonis ja ei pruugi oma vormi säilitada [3].