Võra

Tammedel on sageli muljetavaldav võra

Võra ehk puukroon on puu või põõsa oksade kogum ehk oksastik, mis jääb tüvest ülespoole. Võra keskseks osaks on tüvepikendus – tüve jätk võra sees kuni juhtoksani. Tüvepikendusele kinnituvad kõik teised võra osad. Puuvõra on liigiomane.

Võral saab eristada juhtoksa ja sellest lähtuvaid harusid – kõrval- ja katteoksi.

Esteetilistel kaalutlustel on loodud mitmeid muudetud võradega puid ja põõsaid, kus näiteks võra pikkust või laiust on muudetud, näiteks kääbusviljapuudel.

  • vaata ka

Vaata ka

  • Võraelustik
  • Kääbusviljapuud
  • Bonsai